четвер, 30 серпня 2012 р.

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ


Шановні користувачі!

Пропонуємо новинки літератури, що надійшли до нашої бібліотеки:
 
Абельмас Н.В. Великі афоризми. Крилаті вислови  [Текст] / Ніна Абельманс ; уклад. О.В.Завязкін. – Донецьк : БАО, 2012. – 160с.

Бегбедер Ф. Идеаль [Текст] : роман  / Федерик Бегбедер. – М. : Иностранка, 2012. – 353с.

Білик Л.П. Душі в екзилі  [Текст] : роман-трилогія  / Леся Білик. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 328с.

Борзенко О.І. Українська література [Текст] : хрестоматія-довідник. 10 клас  / О.Борзенко. – Х. : Ранок, 2011. – 624с.

Борзенко О.І. Українська література [Текст] : хрестоматія-довідник. 11 клас  / О.Борзенко. – Х. : Ранок, 2011. – 624с.

Браун Д. Ангелы и демоны [Текст] : роман  / Ден Браун. – М. : АСТ, 2011. – 606с.

Браун Д. Код да Вінчі [Текст] : роман  / Ден Браун. – М. : АСТ, 2011. – 524с.

Бредбері Р. Марсіанські хроніки [Текст] : повість / Рей Бредбері. – Тернопіль : Богдан, 2011. – 296с.

Будівельне  матеріалознавство [Текст] : підручник  /  П.В.Кривенко, К.К.Пушкарьова,  В.Б.Барановський [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., переробл. та доповнене. – К. : Ліра-К, 2012. – 624с.

Будівельні контрукції  [Текст] : навчальний посібник  / за ред. Є.Клименка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 426с.

Винниченко В.К. Нова заповідь [Текст] : роман / Володимир Винниченко. – К. : Знання, 2011. – 349с.

Вишневский Я.Л. Одиночество в сети [Текст] : роман / Януш Вишневский. – СПб. : Азбука классика, 2012. – 416с.

Волощук Є.В. Світова література  [Текст] : хрестоматія-посібник. 10 клас / Євгенія Волощук. К. : Літера ЛТД, 2011. – 480с.

Волощук Є.В. Світова література  [Текст] : хрестоматія-посібник. 11 клас / Євгенія Волощук. К. : Літера ЛТД, 2011. – 480с.

Вышивка лентами [Текст] : самые популярные и красивые образцы. – Минск : Харвест, 2011. – 256с. : ил.

Гессе Г. Степовий вовк [Текст] : роман, оповідання, есе / Герман Гессе. – Х. : Фоліо, 2011. – 352с.

Грибан В.Г.  Валеологія  [Текст] : навчальний посібник / Володимир Грибан. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 256с.

Дашвар Л. Биті є. Макар [Текст] : Кн.1 / Люко Дашвар. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 288с.

Дашвар Л. Биті є. Макс [Текст] : Кн.2 / Люко Дашвар. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 288с.

Дашвар Л. Молоко з кров’ю [Текст]  / Люко Дашвар. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. – 272с.

Дашвар Л. Рай центр [Текст] / Люко Дашвар. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 272с.

Димань Т.М. Безпека ародовольчої сировини і харчових продуктів [Текст] : підручник / Т.М.Димань, Т.Г.Мазур. – Академія, 2011. – 520с.

Дойль А.-К. Пригоди Шерлока Холмса [Текст] : в 4 т. / Артур Конан Дойль. – К. : Веселка; Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2010.

Дочинець М.І. Лис у винограднику [Текст] : роман / Мирослав Дочинець. – К. : Ярославів вал, 2010. – 292с.

 Дочинець М.І. Многії літа. Благії літа [Текст] : заповіді 104-річного діда Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості  / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. –123с.

Зарубіжні композитори  [Текст] : довідник школяра / упоряд. В.Островський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 52с.

Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове [Текст] / Андріян Кащенко. К. : Національний книжковий проект, 2011. – 512с.

Корній Д. Тому, що ти є [Текст] / Дара Корній. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 240 с.

Костенко Л. Записки українського самашендшего [Текст] / Ліна Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 416с.

Костенко Л. Річка Геракліта  [Текст] / Ліна Костенко. – К. : Либідь, 2011. – 288с.

Кримський А. Андрій Лаговський  [Текст] : роман / Агатангел Кримський. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 336с.

Ликсо Н.Л. Бисер. Все техники [Текст] / Наталья Ликсо. – Минс : Хаовест, 2011. – 480с. : ил.

Лис В.С. Іван і Чорна Пантера [Текст] / Володимир Лис. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 320с.

Лукань В.Г. Історія українського мистецтва [Текст] : конспект курсу лекцій / В.Г.Лукань; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника: Інститут мистецтв: кафедра образотворчого мистецтва імені М.Фіголя. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 192с. : іл.

Матіос М. Чотири пори життя [Текст] / Марія Матіос. Львів : Піраміда, 2011. – 264с.

Машуков В.М. Довідник українського рибалки / Віктор Машуков. – Львів : Світ, 2008. – 176с.

Мельник В. Український декоративний розпис на уроках образотворчого мистецтва [Текст] : посібник / Володимир Мельник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 64с.

Мікробіологія та фізіологія харчування [Текст] : навчальний посібник для стулентів вищих навчальних закладів / В.Д.Малигіна, О.А.Ракша-Слюсарева, В.П.Ракова [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 242с.

Міщенко О.І. Неопалима купина українського слова. Українська література [Текст] : хрестоматія. 9 клас / Олена Міщенкео. – К. : Генеза, 2011. – 408с.

Назарук О. Роксоляна [Текст] : історична повість / Осип Назарук. – К. : Школа,  2011. – 336с.

Нечуй-Левицький І. Князь Єремія Вишневецький [Текст] : роман / Іван Нечуй-Левицький. – К. : Школа, 2011. – 256с.

Основи вжиткової творчості і методика викладання [Текст] : навчальний посібник для студенів вищих навчальних закладів / М.І.Резніченко, Т.П.Ковальчук, Л.В.Паніна [та ін.]. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 224с.

Пертиченко Т.В. Перша медична допомога [Текст] : підручник  / Тетяна Петриченко. К. : Медицина, 2010. – 272с.

Печорна О. Грішниця [Текст] / Олена печорна. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 288с.

Пиколт Дж. Хрупкая душа [Текст] : роман / Джоди Пиколт. – Х. : Клуб Семейного досуга, 2010. – 544с.

Поради домашньому умільцю [Текст] / авт.-упоряд. Т.П.Узрікова, П.П.Влас. – К. : Основа, 2003. – 232с.

Прищенко С. Кольорознавство [Текст] : навчаотний посібник / Світлана Прищенко. – К. : Алпрес, 2011. – 354с. : іл.

Пушкар В.В. Дизайн квітників [Текст] 6 навчальний посібник / Василь Пушкар. – К. : Альтер-прес, 2011. – 336с. : іл.

Розведення та утримання бджіл: 1000 корисних порад  [Текст]. – Донецьк : ВКФ БАО, 2012. – 256с.

Роздобудько І.  Якби [Текст] / Ірен Роздобудько. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 256с.

Романчук Л. Місто карликів [Текст] : роман  у 3кн. / Леся Романчук. – Тернопіль : Богдан, 2010.

Романчук Л. Софія [Текст] : роман  у 9 кн. / Леся Романчук. – Тернопіль : Богдан, 2011.

Ростовський В.С. Технологія виробництва борошняних кондитерських виробів [Текст] : навчальний посібник  / В.С.Ростовський, В.О.Новікова. – К. : Ліра-К, 2010. – 574с.

Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів та тракторів [Текст] : підручник / Віктор Сажко. – К. : Каравела, 2009. – 400с.

Сняданко Н. Гербарій коханців [Текст] / Наталка Сняданко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 272с.

Столій І.Л. Світова література [Текст] : хрестоматія-довідник. 10 клас / І.Л.Столій. – Х. : Ранок, 2011. – 480с.

Талан С. Коли ти поруч [Текст]  / Світлана Талан. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 320с.

Турянський О.В. Поза межами болю [Текст] : для ст.шк.віку / Осип Турянський. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 272с.

Українська література ХІ-ХVІІІ ст. [Текст] : хрестоматія / уклад.: П.В.Білоус [та ін.] ; за ред. П.В.Білоуча. – К. : Академія, 2011. – 688с.

Українська література [Текст] : хрестоматія для 9 класу / упоряд.: М.Ткачук, М.Сулима, В.Смілянська. – К. : Освіта, 2011. – 576с.

Українські композитори [Текст] : довідник школяра /упоряд. В.Островський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2010. – 52с. : іл.

Українські традиції [Текст] / упоряд. Та передм. О.В.Ковалекського; худож.-оформ. О.Г.Жуков. – Х. : Фоліо, 2011. – 573с.

Фіалко Н. Кохання з першого погляду  [Текст]  / Ніна Фіалко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 296с.

Фіалко Н. Примарене щастя [Текст] : оповідання, новели, п’єса  / Ніна Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 296с.

Фіалко Н. Ріка життя [Текст] : роман  / Ніна Фіалко. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 344с.

Черкасенко С.Ф. Пригоди молодого лицаря [Текст] : роман з козацьких часів / Спиридон Черкасенко. – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 303с.

Шевчук В. Дім на горі [Текст] : роман / Валерій Шевчук. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 560с.

Шедеври світової драматургії [Текст] / перекл., передм. і комент. Р.Г.Коломійця. – Х. : Фоліо, 2010. -636с.

Шкляр В. Залишинець. Чорний ворон [Текст] / Василь Шкляр. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 384с.

Шумило Г.І. Технологія приготування їжі [Текст] : навчальний посібник / Г.І.Шумило. – К. : Кондор, 2011. – 506с.

Щавурський Б.Б. Світова література [Текст] : посібник-хрестоматія. 10 клас / Борис Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2012. – 400с.

Щавурський Б.Б. Світова література [Текст] : посібник-хрестоматія. 9 клас / Борис Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 480с.

Юний гітарист [Текст] : навчальний посібник : 3 клас / упоряд. та виконавська редакція П.Іванникова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2011. – 56с.

Юний гітарист [Текст] : навчальний посібник : 4 клас / упоряд. та виконавська редакція П.Іванникова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2009. – 56с. 

Немає коментарів:

Дописати коментар